Ngành Cử nhân Sư phạm Tin học của Trường Đại học Vinh là một trong 14 ngành đào tạo Sư phạm của Nhà trường.

Với truyền thống và uy tín đào tạo Sư phạm, Trường Đại học Vinh luôn khẳng định chất lượng đào tạo cử nhân Sư phạm với toàn xã hội, trong đó có ngành Sư phạm Tin học.

Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

· Thời gian đào tạo: 4 năm

· Văn bằng được cấp: Cử nhân Sư phạm Tin học.

· Mã ngành: 7140210

· Môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Cơ hội việc làm

Với mục tiêu đã đề ra, sinh viên ngành Cử nhân Sư phạm Tin học của Trường Đại học Vinh sau khi tốt nghiệp có thể:

· Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở các trường Trung học Phổ thông, Trung học Chuyên nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học.

· Là nghiên cứu viên trong các trường Đại học hay Viện nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể: lập trình viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, nghiên cứu viên…

· Có khả năng sử dụng Tin học để làm việc trong các tổ chức hành chính, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo,…

-> Thông tin chi tiết: https://goo.gl/xnL28k
-> Đăng ký tư vấn: https://goo.gl/3pWeXr

Mọi vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ:
👉👉 0912 488 055