Thực hiện kế hoạch năm học và Công văn số 399/ĐHV-HCTH ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Trường Đại học Vinh về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020, Viện Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 tại phòng họp tầng 4 nhà A1 vào sáng ngày 11 tháng 06 năm 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Đức Giang – Phó Viện trưởng phụ trách Viện.

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS. Lê Đức Giang đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm học 2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trong đó, đã nhấn mạnh năm học 2019-2020 với thế mạnh đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao (trên 80% giảng viên có trình độ tiến sĩ, gần 30% giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư), Viện sư phạm Tự nhiên tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác như: Công tác truyền thông, cải cách hành chính; Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Công tác nghiên cứu khoa học, ….Tuy nhiên, Công tác tuyển sinh đại học chưa đạt yêu cầu về cả số lượng và chất lượng; chưa cân đối được số lượng tuyển sinh giữa các ngành và chuyên ngành; chưa huy động hiệu quả được toàn bộ hệ thống chính trị của Viện trong công tác tuyển sinh đặc biệt là quảng bá tuyển sinh; chất lượng nghiên cứu khoa học chưa đồng đều giữa các bộ môn, công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học giáo dục còn hạn chế, …