Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020.

Trong 5 năm qua (2015-2020), tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, công tác thi đua, khen thưởng của Viện Sư phạm Tự nhiên đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và phòng trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều năm qua; việc thực hiện các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Nghệ An làm theo lời Bác dặn"; các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" đã được triển khai có hiệu quả. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Vinh trong đó có Viện Sư phạm Tự nhiên.

Tại Hội nghị, Viện Sư phạm Tư nhiên vinh dự có 4 cá nhân và là 1 trong 10 tập thể được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường được vinh danh là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2015-2020.

Ban lãnh đạo nhà trường Trao giấy khen và phần thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc