Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã chỉ rõ: “Môn Tin học có vị trí mới, là môn học bắt buộc có phân hóa, từ lớp 3 đến lớp 9, trong đó ở các lớp 3, lớp 4 và lớp 5, Tin học là phân môn độc lập, kết hợp với phân môn Công nghệ thành môn “Tin học và Công nghệ”. Ở trung học phổ thông Tin học là môn tự chọn bắt buộc”. Như vậy, khác với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, môn Tin học trong chương trình phổ thông mới đã có được vị trí chính thức, ngang bằng với các môn học khác. Giáo viên dạy môn Tin học cũng sẽ có vị thế mới, có tầm quan trọng như giáo viên dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ …

Với sự đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, bắt buộc tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông cả 3 bậc học đều phải có số lượng giáo viên dạy môn Tin học đủ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Theo số liệu rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với bậc tiểu học, cả nước đang thiếu khoảng 5.610 giáo viên dạy tiếng Anh, 5.600 giáo viên Tin học. Để đáp ứng chương trình mới, bắt đầu từ năm học 2021 - 2022 đến 2023 - 2024, Bộ khuyến cáo mỗi năm cần tuyển bổ sung khoảng 2.000 giáo viên với mỗi môn học này. Ở bậc THCS, với môn Tin học, chương trình hiện hành là môn tự chọn nhưng khi chuyển sang chương trình mới là bắt buộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cần rà soát để xác định giáo viên đã được tuyển dụng, giáo viên hợp đồng để có phương án tuyển dụng ngay từ năm học 2018 - 2019. Đây có thể nói là cơ hội việc làm rất lớn cho những ai muốn trở thành giáo viên dạy môn Tin học ở bậc phổ thông.

Riêng đối với Tỉnh Nghệ An, năm học 2019 - 2020 cả Tỉnh thiếu hơn 4.200 giáo viên, trong đó có một tỷ lệ lớn giáo viên Tin học. Ngay đầu năm học 2020 - 2021, rất nhiều trường Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận đã gửi thông tin tuyển dụng giáo viên Tin học đến trường Đại học Vinh, nhưng thực tế Nhà trường cũng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu. Qua đó cho thấy, chưa bao giờ nhu cầu giáo viên Tin học lại tăng mạnh như bây giờ. Và đây chính là cơ hội rất tốt cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học.

Năm 2020, Đại học Vinh tuyển sinh ngành Sư phạm Tin học với các thông tin như sau:

Mã ngành

Tên ngành

Số lượng tuyển

Tổ hợp môn

7140210

Sư phạm Tin học

30

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

Điểm xét tuyển

15

17

15,5

20

18

 

Nếu bạn nào muốn trở thành giáo viên Tin học giảng dạy ở cả 3 cấp học thì có thể nạp hồ sơ để xét tuyển vào ngành sư phạm Tin học. Sinh viên ngành sư phạm Tin học sẽ có được những quyền lợi sau: (1) Miễn hoàn toàn học phí, có học bổng; (2) Được học tập với các giáo viên có chuyên môn cao; (3) Được thực hành giảng dạy ngay trong quá trình học tập; (4) Được giới thiệu việc làm thêm …

Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Việt Hà, 8 điều khác biệt lớn của môn Tin học trong chương trình mới, website https://bigschool.vn/

[2]. Bộ giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Tin học, 2018

[3]. Duy Anh, Cấp tập tuyển hàng nghìn giáo viên Tin học, Tiếng Anh cho chương trình phổ thông mới, website anninhthudo.