1. CVHT các ngành kiểm tra sinh viên có trong danh sách thông báo cho sinh viên nạp đủ học phí đề hoàn thành đăng ký học (Có thể có sinh viên không có trong danh sách)

2. Thông báo chung: Tất cả sinh viên Khóa 58 các ngành KHXH-NV ( Chính trị học, Việt Nam Học, Báo Chí, Luật Kinh tế, Luật, Công tác xã hội, Luật, QLGD, Quản lý Văn hóa), trong ngày 21/11/2017 kiểm tra trang cá nhân xem tình hình đăng ký học GDQP-AN, GDTC:

- Nếu đăng ký còn bị thiếu 1 trong các môn GDQP 1, 2, 3 và GDTC kiểm tra lại tình trạng học phí, hoàn tất nạp học phí báo ngay để CVHT tập hợp danh sách và xử lý trong ngày 22/11/2017.

- Đối với trường hợp sinh viên đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự báo lại CVHT để xử lý trong ngày 22/11/2017.

- Đối với trường hợp sinh viên bị trùng lịch học cá nhân với môn tiếng Anh báo lại CVHT để xử lý hủy ĐK nếu đã được đăng ký, xử lý trong ngày 22/11/2017.

- Đối với trường hợp sinh viên không đăng ký học đợt này báo lại CVHT xử lý trong ngày 21/11/2017.

Tất cả vấn đề liên quan đến đăng ký học sinh viên liên hệ trực tiếp CVHT để được hướng dẫn và giải đáp.