TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 123/ĐTN

V.v tham gia “Ngày hội học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2018 Trường Đại học Vinh”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:   Ban Chấp hành các Đoàn Viện, liên chi đoàn

 

            Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2018 Trường Đại học Vinh”. Ban Thường vụ Đoàn trường điều động ĐVTN tham dự Chương trình, cụ thể như sau:

 

 

TT

Đơn vị

Số lượng

TT

Đơn vị

Số lượng

     1.             

SP Xã hội

40

6.

CN HS MT

40

     2.             

KHXHNV

40

7.

Luật

60

     3.             

SP Tự nhiên

40

8.

SP Ngoại ngữ

50

     4.             

Giáo dục

60

9.

Xây dựng

40

     5.             

Kinh tế

60

10.

Kỹ thuật và CN

40

 

Thời gian: Từ 19h00 ngày 6/11/2018 ( Tối Thứ Ba).

Địa điểm: Hội Trường A

Một số lưu ý

- Trang phục áo thanh niên Việt Nam, đúng giờ.

- Các đơn vị lập danh sách với số lượng theo phân bổ và thông báo cho các sinh viên trong danh sách tham gia các chương trình và cử 1 đồng chí cán bộ Đoàn - Hội trực tiếp điểm danh, quản lý đại biểu của đơn vị trong quá trình diễn ra chương trình.

          - Lập danh sách theo mẫu gửi kèm và gửi mail theo địa chỉ: bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn trước 14h00 ngày 6/11/2018.

          Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 


 TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

LCĐ/ĐV………….

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Vinh, ngày     tháng     năm 2018

 

DANH SÁCH

V.v tham gia “Ngày hội học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2018

Trường Đại học Vinh”

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Điểm danh

Ghi chú

         1.          

 

 

 

Phụ trách

         2.          

 

 

 

 

         3.          

 

 

 

 

         4.          

 

 

 

 

         5.          

 

 

 

 

         6.          

 

 

 

 

         7.          

 

 

 

 

         8.          

 

 

 

 

         9.          

 

 

 

 

       10.        

 

 

 

 

       11.        

 

 

 

 

       12.        

 

 

 

 

       13.        

 

 

 

 

       14.        

 

 

 

 

       15.        

 

 

 

 

       16.        

 

 

 

 

       17.        

 

 

 

 

       18.        

 

 

 

 

       19.        

 

 

 

 

       20.        

 

 

 

 

 

(Danh sách này có ….. ĐVTN)

 

                                                                                                                BÍ THƯ ĐV/LCĐ