NCS Trịnh Công Sơn báo cáo dự thảo luận án trước Hội đồng khoa học và đào tạo. Cụ thể:

- Thời gian: 14h30, Chiều thứ Sáu, ngày 18/09/2020
- Địa điểm: Nhà B, Phòng cụ thể thông báo sau
- Tên đề tài: "Rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học các trường sư phạm".
- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
- Mã số:  9140111 
- Người hướng dẫn khoa học:  1. TS. Nguyễn Thị Châu Giang
                                                 2. PGS. TS. Trần Anh Tuấn