1
Bạn cần hỗ trợ?
Friday,day 22 month 3 year 2019
08:44 13/04/2018

Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên - Bộ môn Giải tích

MS 439 - 05/04/2018 - ThS. Nguyễn Văn Thắng

- Tên seminar: Phương pháp chỉnh hóa Tikhonov 
cho các bài toán đặt không chỉnh
Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 5 ngày 05 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: NCS. Nguyễn Văn Thắng
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên

MS 451 - 12/04/2018 -: NCS. Nguyễn Văn Thắng

- Tên seminar: Đánh giá ổn định cho bài toán đặt không chỉnh

Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 5 ngày 12 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: NCS. Nguyễn Văn Thắng
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên

MS 469 - 19/04/2018 : NCS. Nguyễn Văn Thắng

- Tên seminar:  Toán tử tuyến tính không bị chặn trong không gian Hilbert
Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: NCS. Nguyễn Văn Thắng
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiênRelated

Last update

Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Sư phạm Tự nhiên; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: viensptn@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Kiều Phương Chi- Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.