TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 7

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/10/2018

08:30

Viện SP Tự nhiên làm việc với GS Mariusz Michta (Trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan)

PGS.TS Kiều Phương Chi, Viện trưởng Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Văn phòng ngành Toán

09:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

GS. TS. Nguyễn Văn Quảng, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

13:30

Họp về kiểm định chương trình theo AUN-QA

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- BGĐ TT ĐBCL, GĐ TTT KĐCL;

- Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách kiểm định chương trình ngành ST Toán, CNTT;

- Phòng KH-TC, Phòng QHQT (đ/c Hải), Khoa SP Ngoại ngữ (đ/c Quyết).

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2018 - 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 26/TT-ĐHV ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Hội trường A

08:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

PGS. TS. Lê Văn Thành, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

08:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

TS. Nguyễn Huy Chiêu, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

19:30

Chương trình Giao lưu âm nhạc với Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018