TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 44

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 8/7/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 2/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 3/7/2018

08:00

Hội nghị xây dựng, rà soát chỉnh sửa Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông (Theo Quyết định 1571/QĐ-BGDĐT ngày 23/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), Cả ngày.

 

GS.TS.Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-  Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục;

- Chuyên gia tư vấn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục (GS. Đinh Quang Báo);

- Chuyên gia tư vấn BQL Chương trình ETEP TW;

- Ban Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông đến từ các trường: Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;

- Trưởng khoa/viện, trưởng bộ môn PPGD các khoa/viện đào tạo sư phạm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 4/7/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 7/2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 5/7/2018

06:15

Đoàn Đại biểu xuất phát tham dự Hội nghị Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước CHDC Nhân dân Lào trong thời kỳ hội nhập

Ban tổ chức

Theo Thông tri triệu tập số 15/TT-ĐHV ngày 26/6/2018 đăng trên iOffice

Sân nhà A0

Thứ Sáu, ngày 6/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 7/7/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 8/7/2018