TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ …

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 8 tháng 6

 

 

 

 

 

 Thứ Ba, ngày 9 tháng 6

8h00

Họp xét tốt nghiệp SV khóa 57

Lê Đức Giang

Ban lãnh đạo Viện, Bí thư Đoàn, Trợ lý QLSV, Trợ lý đào tạo

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6

7h00

Họp tổng kết năm học

Lê Đức Giang

Ban lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn, Bí thư các chi bộ, Trưởng, phó trưởng BM, Trợ lý, CVHT

Phòng họp tầng 4, nhà A1

9h00

Họp Hội đồng thi đua Viện

Lê Đức Giang

Hội đồng thi đua (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 4, nhà A1

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6

 

 

 

 

 

14h00

Seminar Luận án của NCS. Nguyên Văn Thìn – chuyên ngành Hóa hữu cơ

Lê Đức Giang

Bộ môn Hóa hữu cơ-Hóa lý, Hội đồng KHĐT ngành Hóa học

Văn phòng ngành Hóa học

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6