TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ …

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 4)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 4 tháng 4

 

 

 

 

 

 Thứ Ba, ngày 5 tháng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 6 tháng 4

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4

8h00

Họp giao ban nhà trường

 

Trưởng Khoa/Viện, Bí thư ĐBBP, Bí thư chi bộ

Phòng họp tầng 8, NĐH

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4

 

 

 

 

 

15h00

Họp giao ban Lãnh đạo Viện

PGS.TS. Lê Đức Giang

Ban lãnh đạo Viện, Bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch CĐ bộ phận

Phòng Viện trưởng

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 4

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 4

8h00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đỗ Thanh Thùy, chuyên ngành: Quang học

PGS.TS. Chu Văn Lanh

Theo Quyết định; BM. Vật lý và những người quan tâm

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

8h00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học.

TS. Thiều Đình Phong

Theo Quyết định; BM. Xác suất TK và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành