TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

Địa chỉ: Viện Sư phạm Tự nhiên; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Tên giao dịch quốc tế:  School of Natural Sciences Education

Điện thoại: (0238)3855452 Fax: (0238)3855269

Email: viensptn@vinhuni.edu.vn

 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Tạo dựng môi trường học thuật, môi trường sư phạm tốt để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân, hướng tới đào tạo giáo viên đáp ứng được sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế.

 

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN GIỚI THIỆU

 

 Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh được thành lập từ tháng 04 năm 2017, trên cơ sở sát nhập 5 khoa đào tạo sư phạm là: Toán học, Vật lý và Công nghệ, Hóa học, Sinh học và Công nghệ thông tin. Với truyền thống 60 năm đào tạo giáo viên và uy tín, chất lượng đào tao đã được khẳng định, Trường Đại học Vinh chủ trương phát huy truyền thống đào tạo giáo viên, lấy chất lượng đạo tạo sư phạm làm nòng cốt để nâng cao chất lượng đào tạo chung của Nhà trường. Vì thế, để tập trung nguồn lực tốt nhất cho đào tạo sư phạm, Trường Đại học Vinh đã thực hiện đề án tái cơ cấu Nhà trường giai đoạn 1 là thành lập các Viện đào tạo sư phạm, trong đó có Viện sư phạm tự nhiên và hướng tới giai đoạn 2 là thành lập Trường Đại học sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh.

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện có 12 bộ môn, với 6 ngành đào tạo đại học: Sư phạm toán học chất lượng cao, Sư phạm toán học, Sư phạm vật lý, Sư phạm hóa học, Sư phạm sinh học, Sư phạm tin học và Sư phạm khoa học tự nhiên;  15 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Toán giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán,  Quang học, Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Sinh học thực nghiệm, Thực vật học, Động vật học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học;  và 10 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Toán giải tích; Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán,  Quang học, Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý, Hóa hữu cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Thực vật học với trên 1.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. 

          Kể từ năm 1959 đến nay, các ngành Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học của Viện đã đào tạo và cung cấp cho cả nước trên 40.000 cử nhân sư phạm, hơn 2.500 thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm chiếm trên 80%.. Nhiều cựu sinh viên của Viện đã trở thành các nhà giáo ni tiếng, nhà khoa học có uy tín, chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học, công nghệ, kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Cùng với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là những điểm nỗi bật trong các hoạt động của Viện. Viện là đơn vị dẫn đầu toàn trường về các kết quả nghiên cứu khoa học, đóng góp rất lớn cho các thành tựu chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cuảủa Trường Đại học Vinh, đặc biệt là các kết quả công bố quốc tế đóng góp phần lớn của thành tích nằm trong tốp 10 trường đại học có bài công bố quốc tế nhiều nhất ở Việt Nam của Trường Đại học Vinh. Viện cũng đi đầu trong hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, với nhiều hợp tác có hiệu quả với chương trình Erasmus, Trung tâm vật lý lý thuyết ICTP, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán,…Hàng năm Viện đón rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tới làm việc và giảng bài, tiêu biểu như: Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Cao Long Vân, Giáo sư Gang George Yin,…, và cũng có hàng chục lượt giảng viên của Viện tham gia giảng bài và hợp tác nghiên cứu. Hiện nay, Viện có 89 cán bộ, viên chức (trong đó có 85 cán bộ giảng dạy), 26 giảng viên cao cấp, 1 giáo sư, 25 phó giáo sư, 78 tiến sĩ, 7 thạc sĩ. Chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay của Viện đáp ứng tiêu chuẩn của một cơ sở đại học được phân tầng theo hướng nghiên cứu.

Với bề dày truyền thống 60 năm đào tạo giáo viên, và chủ trương của Trường Đại học Vinh luôn lấy chất lượng đào tạo giáo viên, chất lượng của một trường sư phạm mẫu mực làm động lực cho sự phát triển, Viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu và đáng tự hào của các ngành Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, đồng thời không ngừng sáng tạo, đổi mới để đào tạo ra những thế hệ “Ông đồ xứ Nghệ” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong bối cảnh thế giới đang trong cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư. Viện Sư phạm tự nhiên cũng sẽ là đơn vị nòng cốt của Nhà trường trong việc thực hiện phương hướng phát triển của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: "Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN".


 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 

1. Đào tạo đại học và sau đại học

1.1. Đào tạo đại học các ngành

- Sư phạm toán học chất lượng cao

- Sư phạm toán học

- Sư phạm vật lý

- Sư phạm hóa học

- Sư phạm sinh học

- Sư phạm tin học

- Sư phạm khoa học tự nhiên

1.2. Đào tạo sau đại học

a) Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành

- Toán giải tích

- Đại số và Lý thuyết số

- Hình học và Tôpô

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Quang học

- Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý

- Hóa hữu cơ

- Hóa vô cơ

- Hóa phân tích

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

- Sinh học thực nghiệm

- Thực vật học

- Động vật học

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

b) Đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành

- Toán giải tích

- Đại số và Lý thuyết số

- Hình học và Tôpô

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Quang học

- Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý

- Hóa hữu cơ

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

- Thực vật học

2. Bồi dưỡng giáo viên

Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng giúp giáo viên phát triển năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng với sự đổi mới nhanh của giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới.

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà trọng tâm là nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước, đặc biệt là trong đổi mới giáo dục và đào tạo.