I. Đối tượng áp dụng
Giáo viên trung học phổ thông, cán bộ phụ trách thiết bị hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông.
II. Mục tiêu chương trình
1. Mục tiêu chung

 Phát triển năng lực dạy học với thí nghiệm Vật lý cho giáo viên THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 
2. Mục tiêu cụ thể
  Sau khi học xong chương trình này, học viên có khả năng:
a) Sử dụng được các thiết bị thí nghiệm; xử lý được các số liệu thí nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường THPT
b) Tiến hành được các thí nghiệm Vật lý cơ bản và nâng cao trong chương trình Vật lý THPT
c) Vận dụng được các thí nghiệm cơ bản và nâng cao phần cơ nhiệt và điện quang trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông.
Chi tiết xem thêm tại file: chuong_trinh_bggv_mon_vat_ly.doc