Website Khoa Công nghệ thông tin - giai đoạn trước 2017

 

1. Giới thiệu

Ngành Cử nhân Sư phạm Tin học của Trường Đại học Vinh là một trong 14 ngành đào tạo Sư phạm của Nhà trường. Với truyền thống và uy tín đào tạo Sư phạm, Trường Đại học Vinh luôn khẳng định chất lượng đào tạo cử nhân Sư phạm với toàn xã hội, trong đó có ngành Sư phạm Tin học. Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo Sư phạm, đồng thời phù hợp với xu thế dạy học tích hợp của giáo dục phổ thông, tháng 4 năm 2017 Nhà trường đã thành lập Viện Sư phạm Tự nhiên, và chuyển các ngành đào tạo Sư phạm, bao gồm ngành Sư phạm Toán học, ngành Sư phạm Tin học, ngành Sư phạm Vật lý, ngành Sư phạm Hóa học và ngành Sư phạm Sinh học từ các Khoa đào tạo về Viện Sư phạm Tự nhiên. Ngành Sư phạm Tin học là một thành viên của Viện Sư phạm Tự nhiên, đào tạo chuyên sâu về ngành Sư phạm Tin học, đồng thời sinh viên sẽ được tiếp cận phương pháp dạy học tích hợp với các ngành khoa học tự nhiên Toán, Lý, Hóa, Sinh. Đây là sự đổi mới nhằm đón đầu việc đào tạo sinh viên Sư phạm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được bắt đầu áp dụng từ năm học 2018 - 2019. Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, năng lực tin học là 1 trong 10 năng lực cốt lõi của học sinh phổ thông. Vì vậy, vị thế và tầm quan trọng của môn Tin học trong giáo dục phổ thông từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được đề cao. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học sau khi ra trường, bởi họ sẽ có được nhiều cơ hội việc làm và được làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo.

2. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

·        Thời gian đào tạo:       4 năm     

·        Văn bằng được cấp:    Cử nhân Sư phạm Tin học.

·        Mã ngành:                  52140210    

·        Môn xét tuyển:           Toán, Lí, Hóa hoặc Toán, Lí, Tiếng Anh

3. Chương trình đào tạo

Bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, sinh viên ngành Sư phạm Tin học nói riêng và sinh viên các ngành của toàn Trường nói chung được đào tạo theo chương trình hiện đại, đạt chuẩn quốc tế CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate). Chương trình này đã được tập thể các nhà khoa học, nhà Sư phạm của Nhà trường đầu tư công sức và trí tuệ xây dựng trong thời gian 2 năm, với sự giúp đỡ của cộng đồng CDIO quốc tế và các trường đại học lớn trong nước đã triển khai áp dụng CDIO.

4. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giảng dạy cho ngành Sư phạm Tin học được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Thông tin từ các trường đại học uy tín trong nước. Đặc biệt, có 10 giảng viên là Tiến sỹ được đào tạo từ các nước tiên tiến trên thế giới:Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Philippines. Trong các năm tới, đội ngũ giảng viên còn được bổ sung thêm nhiều Tiến sỹ.

5. Hệ thống các phòng thực hành

Cùng với việc phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn quốc tế, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho dạy và học thực hànhcủa sinh viên ngành Sư phạm Tin học cũng đã được Nhà trường đầu tư đồng bộ và tương thích. Hiện nay, các phòng thực hành đã được thiết kế rộng rãi và đầy đủ máy tính tối tân, các thiết bị hỗ trợ như  điều hòa, máy chiếu, bảng thông minh,…đặc thù cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học thực hành, theo đúng chuẩn của chương trình CDIO.

 6. Cơ hội việc làm

Với mục tiêu đã đề ra, sinh viên ngành Cử nhân Sư phạm Tin học của Trường Đại học Vinh sau khi tốt nghiệp có thể:

·        Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở các trường Trung học Phổ thông, Trung học Chuyên nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học.

·        Là nghiên cứu viên trong các trường Đại học hay Viện nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

·        Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể: lập trình viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, nghiên cứu viên… 

·        Có khả năng sử dụng Tin học để  làm việc trong các tổ chức hành chính, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo,…

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Học thạc sỹ và tiến sĩ các chuyên ngành Công nghệ thông tin.

·        Học văn bằng thứ hai: Cử nhân Sư phạm Tin học có thể học thêm các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, hay các ngành thuộc khối kĩ thuật, công nghệ và kinh tế.

8. Khung chương trình đào tạo ngành cử nhân Sư phạm Tin học

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TIẾP CẬN CDIO

NGÀNH:  SƯ PHẠM TIN HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV ngày 27 /4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

 

TT

Tên học phần

Loại
học phần

Số

tín chỉ

1

Đại số tuyến tính

Bắt buộc

3

2

Giải tích 1

Bắt buộc

5

3

Nhập môn ngành sư phạm

Bắt buộc

2

4

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

5

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh 1)

Bắt buộc

3

6

Tâm lý học

Bắt buộc

4

7

Tự chọn 1

Tự chọn

2

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

9

Vật lí đại cương

Bắt buộc

4

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

10

Giáo dục học

Bắt buộc

4

11

Hoá học đại cương

Bắt buộc

4

12

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh 2)

Bắt buộc

4

13

Ứng dung ICT trong giáo dục

Bắt buộc

4

14

Kiến trúc máy tính

Bắt buộc

3

15

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Bắt buộc

4

16

Sinh học đại cương

Bắt buộc

4

17

Tự chọn 2

Tự chọn

3

18

Xác suất và thống kê

Bắt buộc

3

19

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bắt buộc

4

20

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bắt buộc

5

21

Kiến tập sư phạm

Bắt buộc

1

22

Mạng máy tính

Bắt buộc

3

23

Ngôn ngữ lập trình C++

Bắt buộc

5

24

Tự chọn 3

Tự chọn

3

25

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

26

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Bắt buộc

3

27

Phương pháp dạy học Tin học

Bắt buộc

5

28

Toán rời rạc

Bắt buộc

3

29

Tự chọn 4

Tự chọn

3

30

Đánh giá trong dạy học Tin học

Bắt buộc

3

31

Hệ điều hành

Bắt buộc

3

32

Lập trình Java

Bắt buộc

4

33

Lập trình Web

Bắt buộc

3

34

Phát triển chương trình môn Tin học

Bắt buộc

3

35

Thực hành PPDH Tin học

Bắt buộc

3

36

Thực tập sư phạm

Băt buộc

5

Cộng:

125

Tự chọn 1: (Chọn 1 trong 3 học phần)

1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tự chọn

2

2

Lịch sử các nền văn minh nhân loại

Tự chọn

2

3

Pháp luật đại cương

Tự chọn

2

Tự chọn 2: (Chọn 1 trong 2 học phần)

1

Elearning

Tự chọn

3

2

Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên

Tự chọn

3

Tự chọn 3: (Chọn 1 trong 8 học phần)

1

Trí tuệ nhân tạo

Tự chọn

3

2

Dạy học bài tập Vật lí ở trường THPT

Tự chọn

3

3

Dạy học tích hợp Sinh học ở THPT

Tự chọn

3

4

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học

Tự chọn

3

5

Một số thành tựu của Vật lí hiện đại

Tự chọn

3

6

Một số vấn đề Hóa học hiện đại

Tự chọn

3

7

PPDH hóa học và KHTN bằng tiếng Anh

Tự chọn

3

8

Xử lý ảnh

Tự chọn

3

Tự chọn 4: (Chọn 1 trong 5 học phần)

1

Các giải thuật nâng cao

Tự chọn

3

2

Cơ sở truyền tin

Tự chọn

3

3

Lý thuyết ngôn ngữ

Tự chọn

3

4

Lý thuyết tối ưu

Tự chọn

3

5

Xử lý tín hiệu số

Tự chọn

3