Thursday,day 22 month 2 year 2018
Web link
    © 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
    Địa chỉ: Viện Sư phạm Tự nhiên; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
    Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: viensptn@vinhuni.edu.vn
    Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Kiều Phương Chi- Viện trưởng
    Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.